Diabetes typ 1 – Det är ju bara en spruta 2016-10-13T14:21:22+00:00

DIABETESBOKEN med ramVarje dag insjuknar två barn och en vuxen i typ 1 diabetes. Totalt sett kämpar cirka 50.000 personer med sjukdomen i Sverige idag. Än fler om man räknar in föräldrar och syskon som indirekt blir drabbade. Ändå är kunskapen begränsad, till och med obefintlig, hos omgivningen, skola, försäkringskassa och media. Många med typ 1 diabetes får stå ut med fördomar som ”då har du gett ditt barn för mycket socker”, ”barndiabetes växer ju bort med tiden” eller ”det är ju bara en spruta”.

Boken är tänkt som en lättläst och överskådlig genomgång av bland annat forskningsområdet, insulinets historia och hjälpmedel, men även hur skolan, omgivningen och Försäkringskassan hanterar diabetes. En stor del av boken är vikt till ett flertal familjer från olika livsfaser. De berättar om hur vardagen ser ut idag blandat med konkreta tips till andra i samma situation.

Kända personer inom området som till exempel professor Johnny Ludvigsson, professor Leif Jansson och Diabethics grundare Hans Jönsson medverkar också i boken.

RÄTTELSE
På sidan 93 står inom parentes (där ingår inte Diabetes Wellnes)
Denna text är felaktig och ska bort. Diabetes Wellnes har ett 90-konto.
Vi vill även inflika att Diabetes Wellnes som organisation satsar mycket på utbildning.

Okunskapen runt typ 1 diabetes är stor. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Läs mer om författaren Eva Ludvigsen »