Typ 1 diabetes – Handbok för nybörjare. ”Det är ju bara en spruta”

198.00 kr 99.00 kr

MED OCH AV EXPERTER PÅ OMRÅDET DIABETES

Idag lever 50.000 personer med typ 1 diabetes i Sverige. Ändå är kunskapen begränsad
hos omgivningen och många med sjukdomen får stå ut med fördomar.

Det här är en lättläst nybörjarhandbok med konkreta tips från både experter på området och familjer och personer som lever med typ 1 diabetes i sin vardag. Lämplig för alla berörda.

Författare: Eva Ludvigsen

Kategori: